DELA

Fpa-beslut hotar sjömäns försäkringar

Finländska sjömän på utlandsregistrerade fartyg kommer att bli av med sina Fpa-kort. Mycket byråkrati och svårigheter att teckna försäkringar är två av följderna.
– I grunden är jag positiv till förändringen, jag vill inte tro att det här kommer att leda till någon järnridå, säger Kenneth Eriksson på Rosella.
Vi är fortfarande finska medborgare och betalar skatt i Finland, båten är bara vår arbetsplats, säger Ulrika Vapola, purser på Rosella, om att hon förlorat sitt Fpa-kort. Fpa borde ha utrett det här innan de nappade korten av oss.
Folkpensionsanstaltens beslut att dra in Fpa-korten av finländska sjömän som jobbar på utlandsflaggade färjor, och andra pendlare, kommer att göra det komplicerat att söka ersättning för vård och mediciner. I stället för att få direktersättning vid uppvisande av Fpa-kortet måste man nu betala läkemedelskostnader till fullt belopp och sedan ansöka om ersättning i efterskott från Fpa med en blankett.
– De som behöver mycket och dyra mediciner hamnar ju i ett svårt läge, säger Vapola.
Fpa:s beslut grundar sig på EU-regler som infördes redan 2004. EU-förordning 883/2004 tillämpar enligt huvudregel den så kallade ”flaggregeln” på sjömän. Den innebär att sjömän omfattas av den sociala tryggheten i det land vars flagga fartyget för. Tjänstgör man på ett svenskt fartyg omfattas man alltså av den sociala tryggheten i Sverige och är inte sjukförsäkrad i Finland. Man förlorar alltså inte rätten till vårdförmåner i hemlandet utan Finland ger sjukvårdsförmåner på Sveriges vägnar och på Sveriges bekostnad.
Om någon ändå skulle fortsätta att använda kortet kan sjukvårdsersättningarna i efterskott krävas tillbaka.
Läs mer i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist