DELA

Föryngring inom Viking-koncernen

Under de kommande fem åren ska två unga ledare, en kvinnlig och en manlig, inom Viking Line-koncernen varje år få motta ett stipendium på 5.000 euro.
Stipendiefonden bär avgående vd:n Nils-Erik Eklunds signatur och han är själv med och utser stipendiaterna.
På dagens bolagsstämma utdelades många tack och ännu fler lyckönskningar efter byten på centrala poster inom koncernen. Vd Nils-Erik Eklund ger över stafettpinnen åt Mikael Backman, vice vd Boris Ekman ersätts av Pavlos Ylinen medan Jesper Blomsterlund efterträder sin mamma Carita Blomsterlund i styrelsen.
Stipendiet på totalt 50.000 euro har kommit till för att sporra koncernens ledare under 40 år – också det en markering av att föryngringsprocessen fortsätter inom den 50-åriga koncernen.
Rekordmånga aktieägare var anmälda till bolagsstämman. Hela Alandicas stora salong var precis knäpptyst när Nils-Erik Eklund inte utan rörelse höll sitt tack- och adjötal där han bland annat berättade att han och hans pappa Gunnar Eklund, Viking Lines förra vd, aldrig pratade jobb efter att sonen tillträtt posten.
– Så tänker jag också göra. Min nio månader långa introduktion av Mikael Backman är nu till ända. Nu är det styrelseordförandens sak att stöda nya vd:n i hans fortsatta arbete, sa han och hängde nyckeln i ett Vikingrött band kring Mikael Backmans hals så att han kommer in i kontorshuset i morgon.


Snabb stämma
Stämmoförhandlingarna avslutades på 28 minuter. Det blev inte diskussion om någon enda punkt, inte ens om dividenden som sänks från en euro per aktie i fjol till 70 cent i år eller om styrelseledamöternas arvoden som höjs från 500 till 1.000 euro per bevistat möte.
Inte heller undrade någon över det nya bonusprogrammet som ger koncernens ledningsgrupp på 14 personer möjlighet till en extra dusör baserat dels på resultat, dels på andra omständigheter. Totalt uppgår bonusen till maximalt 400.000 euro per år.
Läs mera i Nya Åland i morgon.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax