DELA

Föryngring i producentförbundet

Ålands producentförbunds nya styrelseordförande är Tage Eriksson från Jomala. Det bestämdes enhälligt när förbundet höll sitt höstmöte i fredags. Samtidigt valdes en hel del nya ledamöter in i styrelsen.
– Det innebär en väsentlig föryngring, vilket är jättebra, säger förbundets vd Henry Lindström.
Avgående ordförande Anders Englund tackade för sig efter tolv år på posten. Istället tar nu förbundets vice ordförande, Tage Eriksson, över ordförandeklubban. Han var valberedningens kandidat och ingen av medlemmarna föreslog någon annan, vilket innebar att Eriksson valdes enhälligt.
Det skedde även en hel del andra förändringar i styrelsesammansättningen. Ny vice ordförande blir Jonas Lundberg från Finström som sedan tidigare sitter i styrelsen. Samtidigt blir hans suppleant, Erik Ekström, ordinarie ledamot. I hans ställe blir Maria Karlsson ny suppleant. Frej Bomansson och suppleant Li Söderlund stod på tur att avgå och i deras ställe valdes Leif Hagberg och Nicklas Mörn.
Henry Lindström är nöjd med den nya sammansättningen.
– Det är en väsentlig föryngring. Det är jättebra, för det är något som man ibland har beskyllt förbundet för – att det bara är gubbar som sitter där. Nu är det mycket unga människor och några äldre, det är bra med blandning.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén