DELA

Förvaltningsråd godkände styrelsekupp

De nya styrelsemedlemmarna i Ålands telefonandelslag kan sitta kvar.
Under stämman i slutet av maj valdes tre nya medlemmar in under kuppartade – och kritiserade – former.
Nu har förvaltningsrådet godkänt den nya styrelsen.
Som Nya Åland har rapporterat upplevde Ålands telefonandelslag en ovanligt dramatisk stämma för några veckor sedan. Bolaget fick kritik för att andra internetleverantörer än Ålcom har svårt att komma in på andelslagets nät. Många tycker också att Ålcom, som till 25 procent ägs av Ålands telefonandelslag, har för höga priser.
I bakgrunden finns Ålcoms nya åländska konkurrent IP-Connect som försökt komma in på andelslagets nät. Styrelsekuppen kan ses som ett sätt för IP-Connect att öka sitt inflytande.

”Rimligt”
I torsdags hade andelslagets förvaltningsråd ett möte där vd Stefan Olofsson behandlade den kritik som framkom på stämman.
– Det jag sade var att vi aldrig stängt ut andra internetleverantörer, till exempel har både Elisa och Sonera levererat internet på vårt nät.
IP-Connect har enligt Olofsson inte diskriminerats, i slutet av mars vidtog andelslaget åtgärder för att tillmötesgå den nya leverantören.
Gällande prisbilden har Stefan Olofsson presenterat statistik som visar att priserna ligger på samma nivå som i närregionerna.
– Och nog är det min uppfattning att förvaltningsrådet uppfattade det jag sade som rimligt.

Ingen andel
En annan fråga gällde de nya medlemmarna som valdes in i styrelsen: Leif Borg för Eckerö, Benny Gustafsson för Finström och Ronny Eriksson för Hammarland. Flera medlemmar har haft synpunkter på valen. De två sistnämnda är båda bosatta i Jomala och inte i de kommuner de skall representera, vilket stadgarna rekommenderar.
– Och efter stämman har det kommit fram att Leif Borg inte har någon andel och egentligen inte var valbar. I efterhand har han ansökt om en, och vi konstaterade att det är okej.
Det blir heller ingen juridisk prövning av om de två jomalaborna kan representera Finström och Hammarland.
– Däremot har det nog framkommit en del spontant missnöje med sättet som stämman förrättades på.
Så det är inte sagt att alla är nöjda med förvaltningsrådets beslut. Stefan Olofsson säger ändå att det inte är hans uppgift att driva saken vidare. Bollen ligger hos medlemmarna – om tio procent av dem, 580 personer, kräver en extra stämma kommer en sådan att förrättas.
Om och tills ett sådant initiativ kommer till, skall verksamheten nu gå vidare som normalt.
Vad för spår kan den här turbulensen lämna efter sig?
– Det har jag svårt att säga. Men det är klart att det lämnar spår.

Fredrik Sonck

fredrik.sonck@nyan.ax