DELA

Förvaltningschefen: I höst växer kritiken

ÅHS förvaltningschef Tom Axberg har inte fått några reaktioner från personal och patienter angående permitteringarna och de övriga besparingsåtgärderna. Än.
I höst växer kritiken, tror han.
13 personer är meddelade om permittering i höst. Antalet dagar sträcker sig från fyra till 14.
– Det är enheter som inte kom upp i besparingskraven. Om inte verksamhetsändringar gjorts har valet stått mellan permitteringar eller att personal tar ut ledighet i stället för semesterpenning, säger förvaltningschef Tom Axberg.
Inbesparingen ska täcka två veckors lönekostnader.
Kommer patienter märka av minskningen på personal?
– Vi hoppas ha den aspekten med att patienter ska lida så lite som möjligt. Allt betyder ju att personal är borta.
Kritik från fältet och patienterna kommer i höst, tror Axberg som inte märkt av några reaktioner än.
– Det är inte bara bundet till permitteringar, det är många enheter som drabbas där personal tagit ut ledighet i stället för semesterpenning.
Vad blir resultatet? Klarar man sparkraven?
– Med det här ska man klara av budgeten för i år. Vi har regelbundna budgetuppdateringar och vi ska ha en noggrann budgetgenomgång i höst.

Förlöpt bra
Tiina Robertsson, personalchef vid ÅHS, säger att situationen är relativt lugn på ÅHS.
– Alla är medvetna om sparsituationen. Rent generellt har det förlöpt bra, men visst ställer permitteringar till bekymmer i organisationen. Samtidigt som arbetet fortsätter ändå.
Nästa år kommer verksamheten köras med sparlåga, tillägger Tom Axberg.
– I morgon (läs: i dag) offentliggörs budgeten för 2011. Men vi har inte för avsikt att dessa permitteringar ska upprepas nästa år.

CECILIA LINDVALL