DELA

Förvaltningschefen: Det är oacceptabelt

Förvaltningschef Arne Selander har länge varit medveten om att Birger Sandell haft många oavslutade ärenden.
– Det är ett extremfall men det ska inte vara så här. Det är oacceptabelt.
Någon gång per år tas listor ut från landskapsregeringens diarium. Då ser man vilka ärenden som dragit ut på tiden mer än tre månader.
– Jag uppmanar avdelningscheferna att se till att de gamla ärendena avslutas eller att vi får en godtagbar förklaring till varför det inte gjorts, säger Arne Selander, själv tidigare socialchef.
Per den 31 maj 2009 fanns det totalt 529 öppna ärenden som var mer än tre månader gamla. I den siffran ingår dock inte ärendena från de första månaderna av 2009.
I de flesta fall finns det en godtagbar förklaring till varför ärendena fortfarande är öppna efter mer än tre månader och ibland också i flera år, enligt Selander.
I 99 procent av fallen är det så.
Det kan till exempel handla om att tjänstemannen väntar på kompletterande material.

Vid upprepade tillfällen
Men inte i Birger Sandells fall. Han har inte kunnat ge sådana förklaringar när man bett om det. Ärendena, många från början av 1990-talet, har dykt upp vid flera diariekontroller.
– Det ska inte vara så här. Det är oacceptabelt, säger Arne Selander.
Angående eventuella åtgärder gentemot Birger Strandell hänvisar Selander till socialchef Carina Strand.
– Hon är ansvarig och har tagit diskussionerna med Birger Sandell.

Kan få följder
Arne Selander säger att det är underförstått att sådana kan komma ifråga. Muntlig alternativt skriftlig anmärkning eller disciplinära åtgärder kan bli aktuella.
Han kommenterar inte heller Birger Sandells hänvisning till att hans arbetsbelastning är hög, utan hänvisar till avdelningschefen.
– Arbetsledningsansvaret ligger på Carina Strands bord. Jag har ett motsvarande ansvar gentemot henne.
– Vi försöker hela tiden göra saker bättre. Jag hoppas innerligt att någon utomstående inte har hamnat i kläm.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax