DELA

Förvaltningschef försvarar avgifterna

Det handlar inte om pengar utan om att slå vakt om samhällets svagaste.
Det säger förvaltningschef Peter Rask om ÅHS-styrelsens beslut om att höja kostnaden för specialsjukvården för privata patienter.
Han anser att Maria Silfverberg inte har skäl för sin kritik.
Diskussioner kring en ändring av avgiftsstadgan har pågått under lång tid. Beslutet togs den 14 januari i år och trädde i kraft 1 februari. Förvaltningschef Peter Rask tillträdde ett par månader senare, och ersatte då Tom Axberg.
Han kan därför inte svara på bakgrunden till beslutet, men anser att kritiken från Maria Silfverberg (från hennes insändare den 2 och 15 december) är oresonlig.
– Det är svårt att debattera när det är så mycket sakfel i insändarna. Privata läkare har sin synpunkt, vi måste se till hela befolkningens intresse.
Ett fel är Silfverbergs påstående om att den åländska sjukvården skulle gå mot ett amerikanskt system där folk tvingas teckna sjukförsäkringar.
– Vi gör precis tvärtom. Privata patienter ska inte kunna köpa sig före offentliga. De som inte har någon annan att vända sig till, det är dem vi månar om. Och att tillskriva mig beslut som kom före min tid, det är bara ett exempel på hur ovarsam med fakta Silfverberg är.
I dag möts ÅHS-styrelsen för att ompröva stadgan.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall