DELA

”Fortsätt testa nytt hela tiden”

Hur ska man skapa innovationer med små resurser?
Gör som Nya Åland, uppmanar medieforskaren Carl-Gustav Lindén.
– Fortsätt testa nytt hela tiden.
Carl-Gustav Lindén – med rötter i Geta – har tittat på den åländska tidningskonkurrensen. Åland är unikt på så sätt att det finns två konkurrerande lokaltidningar på samma språk.
Åland är ett laboratorium med fullt medieutbud, konstaterar han.
– Framför allt Nya Åland är intressant. Ni har en kultur av att hitta på och göra saker.
Han tackade också den åländska mecenaten Anders Wiklöf som håller igång tidningsutgivningen ”med egna pengar och delvis med vinsten från den andra tidningen” samtidigt som tvåtidningssituationen håller annonspriset nere för hans många företag.
Ett av Wiklöfs motiv är, enligt Lindén, är att värna om demokratin och en levande debatt.
– Idealet om den upplysta medborgaren kräver att läsarna utsätts för andra åsikter än sina egna.
Båda tidningarna har engagerade läsare, och det gäller att ta vara på engagemanget och försöka göra pengar på det.
– Nu måste man övergå från en affärsmodell till en annan och det är svårt. Det gäller att hitta tjänster som användarna uppfattar som viktiga, att få dem att stanna kvar och betala. Och då duger det inte att bara flytta över pappersinnehållet till det digitala.
Journalister behövs också framöver, slår han fast – men kanske inte lika många. Trovärdigheten är fortsatt viktig.
– Användarna vill inte bli bedragna.
Förändringen berör också public service-radion på Åland och överlag, tror medieforskarna. Public service finansieras med samhällsmedel så länge politikerna anser att public service utan vinstintresse behövs, men det är långt ifrån säkert att kommande politiker anser att stödet är befogat.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre