DELA

Fortsatt sockerbetsodling på Åland

Det kommer att odlas sockerbetor på Åland även kommande säsong, berättar Tom Jansson, ordförande i Ålands producentförbunds sockerbetsutskott.
Odlarnas kontrakt gick ut i höstas, men de åtta jordbrukare på Åland som ännu odlar sockerbetor har efter diskussioner bestämt sig för att fortsätta.
Under sockerbetsodlingens glansdagar på Åland fanns över 100 sockerbetsodlare i landskapet. Efter EU-inträdet minskade antalet odlare efterhand och när sockerbruket i Salo lades ner 2007 var det över 80 odlare som slutade med sockerbetor.
Numera finns det bara sockerbetsodlare kvar i Saltvik och Finström och den åländska skörden transporteras till sockerbruket i Säkylä. Ifjol brukades cirka 150 hektar åkermark för sockerbetsproduktion och skörden gav ungefär 1.000 ton rent socker.
Grundavtalet för sockerbetsodling i Finland ska utvärderas om cirka två år. (ab)