DELA

Fortsatt samarbete mellan ÅAB-bolag och S-banken

S-Banken och Ålandsbankens dotterbolag Crosskey har förlängt sitt samarbete genom ett avtal som sträcker sig ända till utgången av 2020.
Ålandsbanken, ÅAB, tar även över alla aktier i det gemensamma kortbolaget Compass card, som nu blir ett helägt dotterbolag i ÅAB.
Detta meddelades i fredags i börsmeddelanden och pressmeddelanden.
Samarbetsavtalet mellan S-banken och Crosskey är en fortsättning på det existerande avtalet som undertecknades redan 2005 och som omfattar Crosskeys basbanks- och internetbanksystem.
I samband med förlängningen av det existerande samarbetsavtalet har S-Banken och Crosskey också ingått ett helt nytt samarbetsavtal som omfattar Crosskeys kortsystem.
S-Banken är en av Finlands idag största banker med över 2,7 miljoner kunder.
Ålandsbanken har samtidigt slutit avtal om att från S-Banken förvärva deras innehav om 34 procent i Ab Compass Card oy ltd. Efter förvärvet är bolaget ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken.
Ålandsbanken och Tapiola Bank grundade Compass Card år 2006 för utgivning av kredit- och debitkort på den finska marknaden.

Anna Björkroos