DELA

Fortsatt reseförbud för företagare

Reseförbudet för den åländske företagare som misstänks för skatte- och bokföringsbrott behölls i kraft av Ålands tingsrätt. Företagaren hävdar en rad oegentligheter i utredningen.
Vid förhandlingar i Ålands tingsrätt på fredagsförmiddagen yrkade företagaren och hans juridiska ombud Marcus Måtar att reseförbudet som varit i kraft under utredningen skulle hävas. Företagaren är skäligen misstänkt för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott.
Enligt försvaret har förhör hållits inkorrekt. Måtar pekade på att mannens härkomst och religion efterfrågats och att staden Aleppo stavats fel i utredningen. Detta skulle tyda på bristande svenskakunskaper hos de poliser som hållit förhöret.


Åklagaren kallsinnig
Åklagarsidan genom landskapsåklagare Jens-Erik Budd bemötte försvaret med att revision finns som säger att bolaget är skatteskyldigt i Finland. Att företagaren åtta gånger sökt ett hävande av reseförbudet sedan midsommar och med olika skäl varje gång tyder enligt åklagarsidan på att det finns ett stort intresse för att resa från landet. Att företagaren underkänner förhören betyder enligt åklagaren att fler förhör ska hållas.
Ett tolkat förhör hölls med företagaren där han hävdade att hans levebröd som affärsman kräver resor och resulterade i att åklagaren kallade företagaren för lögnare, eftersom detta inte tidigare anförts som skäl till en resa. Företagaren själv uttryckte en önskan om att besöka sin hjärtsjuka mor i Egypten dit hon flytt från Syrien.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson