DELA

Fortsatt kritik mot Jomala energi

Nu kräver tre företag att Jomala tar ställning till om Jomala energis vd gjort sig skyldig till tjänstefel vid flisupphandlingen till det kommunalägda bolaget.
Men kommunstyrelsen anser inte att ärendet hör hemma på deras bord utan hänvisar till styrelsen där den kritiserade vd:n är ordförande.
Som Nya Åland tidigare har skrivit anser RS Bioenergi, Alandia flis & värme och Ålands skogsägarförbund att Jomala energi ab har ingått avtal med en på förhand vald flisleverantör och att upphandlingsreglerna antingen varit godtyckliga eller inte alls följts.
Då kommunstyrelsen i Jomala den 9 juni tittade närmare på frågan kom man fram till att upphandlingen av flis till Jomala energi ab har gått korrekt till och också följt det kommunala regelverket.
Det svaret godtar dock inte RS Bioenergi, Alandia flis & värme och Ålands skogsägarförbund som än en gång har vänt sig till kommunstyrelsen.

Påhittad kvalitet
De tre flisleverantörerna är kritiska på flera punkter.
För det första hänvisar de till kommunens skriftliga råd kring offentlig upphandling som säger att föremålet för upphandlingen skall definieras genom tekniska specifikationer.
– Det enda krav som specificeras i anbudsunderlaget är ”typ stamflis cirka 50 millimeter” vilket inte är ett krav som har någon som helst betydelse då detta är en egen påhittad kvalitet. Upphandlande enhet borde ha hänvisat till någon av de standardiserande kvalitéer som finns, skriver leverantörerna.

Olika erfarenhet
De godkänner inte heller kommunstyrelsens bedömning att anbud inte kan kompletteras efter avslutad anbudstid.
– Upphandlande enhet har alltid rätten att begära kompletterande uppgifter men däremot inte skyldigheten att göra det, skriver leverantörerna och tillägger att de anbud som nu förkastades hade varit lägre och därför av intresse för kommunen.
I beslutsprotokollet från den 9 maj skriver Jomala att anbudsförhandlingar överlag kan göras tydligare och att kommunen bör vara medveten om att företag har olika erfarenhet av att ge anbud.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen