DELA

Fortsatt kräftgång i bilförsäljningen

Försäljningen av nya person- och paketbilar på Åland har minskat med 9,5 procent, eller 43 stycken, årets första nio månader jämfört med förra året.
I september såldes 32 nya person- och paketbilar, en minskning med fem, eller 11 procent, enligt motorfordonsbyråns siffror över nyregistreringar. Sammanlagda siffran hittills är 402 nya bilar.
Också importen av fordon till Åland minskar, från Sverige med 12 procent hittills i år, eller med 55 fordon. Från Sverige importerades 397 fordon till och med september månad. Minskningen i fordonsimporten från riket är fyra stycken, och var totalt 351 årets första nio månader.
Importsiffrorna visar samtliga fordon, och inte bara person- och paketbilar. (uw)