DELA

Fortsatt god utveckling för Paf

När årets tre första kvartal summeras kan man konstatera att Paf-koncernen uppvisar gott ekonomiskt resultat, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Kurvorna pekar uppåt både när det gäller omsättning och resultat. Under årets första kvartal växte omsättning med en procent, under kvartal två med fyra procent och under kvartal tre med hela tio procent konstaterar man. Under årets tre första kvartal har Paf-koncernens kostnader minskat med tolv procent.
Samtliga procentsatser baseras på en jämförelse med motsvarande period året före.
Sammantaget har rörelseresultatet ökat markant jämfört med förra året. Resultatet för de tre första kvartalen landar omkring 11 miljoner för hela koncernen.
– Vi räknar med en ytterligare förstärkning under kvartal fyra, säger Pafs vd Anders Ingves.
Resultatet har uppnåtts tack vare målmedvetet arbete av alla som jobbar hos Paf säger Ingves. (ns)