DELA

Fortsatt Ålands framtid-nej till Kroatien

LAGTINGET. Ålands framtid fortsatte kräva att lagtinget inte ska godkänna Kroatiens EU-medlemskap när ärendet togs upp för första behandling i tisdags.
Lantrådet Camilla Gunell (S) inledde tisdagens extrainsatta plenum med att säga att landskapsregeringen tar med sig de viljeyttringar som kommit fram i samband med processen kring Kroatiens EU-medlemskap.
– Vi tar frågan vidare vad gäller den åländska platsen i EU-parlamentet och följer upp toppmötet den 22 maj. Vi ska höra efter vem som representerar Finland och hur vi möjliggör markeringen av Ålands rätt och behov av egen representation. Om det blir en anmärkning som fogas till protokollet eller det markeras på annat sätt får vi se.
Ålands framtids Anders Eriksson frågade vart den åländska kampviljan tagit vägen.
– Vi har kommit med många tomma hot och utspel som inte lett till något och nu uppfattas våra utspel i lagtinget som löjliga. Varför ska vi ge Kroatien tolv platser i EU-parlamentet utan att kräva någon egen? Det är enda sättet att uppbåda internationell uppmärksamhet som behövs för att få saken löst. Vi står fast vid att inga fördragsförändringar ska godkännas av Ålands lagting innan vi fått en parlamentsplats.
Godkännande av Kroatiens anslutningsfördrag till EU tas upp till andra behandling i morgon fredag i lagtinget.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist