DELA

Förtroendeman: Kostnaderna ökar med nytt system

Hans Palin, förtroendeman för maskinbefälen ombord på skärgårdsfärjorna, är inte imponerad över landskapsregeringens utspel.
Hans slutsats är att kostnaderna ökar om man frångår dagens övertidssystem.
Hans Palin hänvisar till skepps- och maskinbefälförbunden för närmare besked.
– De har övertagit ärendet nu.
I övrigt vill han inte ge desto mera kommentarer till landskapsregeringens plan och begäran, men säger att verksamhetsledarna för de båda befälsförbunden befinner sig på utrikesresa och att det inte är möjligt för landskapsregeringen att få ett svar i morgon onsdag.
– Det har jag meddelat landskapsregeringen.

”En omöjlighet”
Enligt Hans Palin som jobbar som maskinchef på Viggen är det en omöjlighet att minska övertidstimmarna ombord. Det visar erfarenheter från början av 1990-talet när sjövakter infördes på Gudingen för att minska kostnaderna.
– Men kostnaderna steg eftersom antalet turer behölls och det hela slutade med att landskapsregeringen ansökte om dispens för att de ombordanställda skulle få jobba längre dagar. Det blev billigare i slutändan, säger han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre