DELA

Fortfarande frågetecken kring svaveldirektivet

Vid årsskiftet trädde det nya svaveldirektivet i kraft.
Förberedelserna för övergången pågick aktivt veckorna inför nyårsringningen, men kritiska röster undrar fortfarande hur man effektivt ska övervaka och bestraffa de som inte anpassar sig.
Enligt direktivet får fartygen i framtiden endast ha 0,1 procent svavel i bränslet. Olof Widén, vd för rederierna i Finland tror att drygt 85 procent av av de finländska rederierna kommer att ha bytt från tjockolja till det svavelfattigare marindieslet.
– Nu i en månads tid har vi haft kampanjer hos alla medlemmar för att man succesivt ska börja rengöra tankarna. Det optimala är att den sista litern tjockolja rinner igenom på nyårsafton. Men många kommer ha en liten säkerhetsmarginal och det kan hända att man kör på diesel en dag för tidigt.
Ett fåtal har istället valt att investera i ny teknik, som avgasrenare, så kallade scrubbers.
– 13-14 procent av fartygen under finsk flagg har installerat eller håller på att installera scrubbers.
När det nya året är här ska alla fartyg som trafikerar Östersjöområdet, Nordsjön och Engelska kanalen lyda enligt det nya svaveldirektivet. Men det är fortfarande för lätt och för luckrativt att fuska. Ett rederi kan spara över hundratusen euro på en enda fartygsresa om man bryter mot reglerna och inte blir påkommen.
– Vinsterna är enorma om man fuskar. Trafi har gått ut med pressmeddelande om att de kommer göra sitt bästa för att övervaka och kommer ha skärpta metoder, men vi är fortfarande skeptiska till om det är tillräckligt, säger Olof Widén.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson