DELA

Fortfarande alger i Sundets vatten

Det går fortfarande inte att dricka vattnet från Sundets vatten. Det meddelar nu Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Trots att ett nytt sandfilter har installerats finns det fortfarande blågröna alger i det renade dricksvattnet. ÅMHM skriver i sitt pressmeddelande att reningsprocessen fortfarande inte är hundraprocentig och därför ska man fortfarande undvika att dricka vattnet.
Däremot har man inte hittat några algtoxiner i vattenproverna. ”I samtliga prov låg halten under detektionsgränsen”, skriver ÅMHM.
Det var för lite mer än en vecka sedan som myndigheten gick ut och varnade allmänheten för att dricka vattnet efter att cyanobakterier, som också kallas för blågröna alger, hittats i vattenprover från Borgsjön. Vattnet går inte att dricka ens om man kokar det först och man ska inte heller använda det i matlagning. Sundets vatten har cirka 150 abonnenter i nordöstra Sund som nu får hämta rent dricksvatten på Tallgården i väntan på att Sundets vatten ska bli rent. (mw)


Läs mera i morgondagens tidning!