DELA

Första visionen för ÅCA-tomten

Upp till 30 lägenheter och ett par butiker i två hus planeras på Köpmansgatan 11 i Mariehamn.
Stadsutvecklingsnämnden har godkänt att stadsplanen ändras till förmån för projektet.
I januari köpte fyra privatpersoner, Kaj Mattsson, Carl-Johan Welander, Marcus Eriksson och Harry Sjöblom, den så kallade ÅCA-fastigheten där Emmaus huserar i dag. De har sedan dess bildat bolaget Fastighets ab Köpmansgatan 11 och ansökt om en ändring av stadsplanen. Den ändringen har nu fått grönt ljus i stadsutvecklingsnämnden.
Det betyder att byggnadsrätten på tomten höjs från nuvarande 1.757 kvadratmeter våningsyta till 2.570. Bolaget får tillstånd att bygga två separata hus, en gatubyggnad i tre våningar och en gårdsbyggnad i fyra, som knyts samman av en inglasad loftgång med hiss.
I byggnaderna planeras mellan 24 och 30 lägenheter och ett par butiker, kravet på bilplatser löser man genom att bygga en parkeringsgrotta under husen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen