DELA

Första tilläggsbudgeten på nästan fyra miljoner

Det första förslaget till tilläggsbudget för 2013 balanserar på ett netto om 3.850.000 euro. I torsdags överlämnade landskapsregeringen förslaget till lagtinget.
Aktieköp i Norra Ålands Industrihus är den största utgiftsposten.
För att köpa kommunernas aktier i Norra Ålands Industrihus Ab föreslås ett tilläggsanslag på 400.000 euro. I och med att landskapet övertar alla aktier är det tänkt att bolagets verksamhet breddas och blir ett näringspolitiskt verktyg och utvecklingsbolag för hela Åland. Värderingen av aktierna har gjorts på basen av 2012 års bokslut.
Ägaren till polishusets granntomt är beredd att upplåta den för en utbyggnad av polisbyggnaden. Landskapsregeringen vill ingå ett förköpsavtal om tomten så fort som möjligt så att planerings- och projekteringsarbetet för byggnaden kan fortsätta och föreslår ett tilläggsanslag på 100.000 euro.
Av de anslag som tidigare budgeterats kan 200.000 euro omfördelas för projektet vilket skulle betyda att sammanlagt cirka 300.000 euro kan användas för ombyggnaden i år. Det är meningen att utbyggnaden ska vara färdig under 2016.
Dessutom föreslås ett tillägg på 170.000 euro för att renovera laboratoriet i före detta sjömansskolan som nu är Högskolans på Ålands och Ålands Gymnasiums gemensamma lokaler.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist