DELA

Första testkursen för stort turistprojekt

Kurser på distans som varje turistföretagare har direkt nytta av i sitt arbete och som i förlängningen ska höja kvalitén på hela den åländska turistnäringen.
Målen är högt satta för projektet ”Vägen till ett välkomnande Åland” och i höst hålls en första testkurs.
Projektet beskrivs som ett EU-finansierat fortbildningsprojekt för turismen och pågår under åren 2008-2011.
Under projektperioden ska sju kurser för den åländska turist- och servicebranschen tas fram och i höst är det dags för den första större testkursen. Rubriken är ”Introduktion i turistföretagande” och administreras via Öppna högskolan.
– Det här är en kurs helt på distans. Alla kurser ska man kunna gå på hemmaplan och inleda när ”andan faller på”. Varje kursdeltagare arbetar sedan med uppgifter som anpassas till det egna företaget. Man ska ha praktiskt nytta av kursen, säger projektledaren Mattias Eriksson.

Pilotgrupp också
Till höstens testkurs söker man nu minst tio personer inom turismbranschen som är villiga att lära sig mer. Studierna genomförs till sin helhet via webben men allt ska vara så användarvänligt att även personer med mindre datorvana ska klara sig utan problem.
Kursinnehållet testas därtill även av en pilotgrupp bestående av turistföretagare på både fasta Åland och i skärgården.
– Det är för kvalitetskontroll. Vi har fått mycket bra idéer från gruppen. Det är bra att de finns några som håller oss på jorden ibland, säger Mattias Eriksson.


Ändrade inställning
Turistföretagaren Hilding Holmström från Holmströms stugor i Eckerö har gått de två kurserna ”Ålands mera värd” och ”Tour Quality” som lever kvar efter ett tidigare EU-projekt på samma tema. Han berättar att han var först var väldigt negativ till utbildningen, men att han ändrade inställning och efteråt var han väldigt nöjd.
– Först kändes det som gammal skåpmat, men så visade det sig att efterhand som man skrev ner allt till pappers att man hade stor nytta av det i det praktiska arbetet. Därtill var det givande att träffa andra i samma bransch, säger han.
Hur ska man locka de redan ofta stressade turistföretagarna att ta sig tiden att gå en kurs?
– Man behöver nog ofta den där lilla knuffen. Men det är ju ett konkurrensmedel. Alla kan bygga ett fint hus att hyra ut, men mjukvaran som bemötande och service är det som man kan konkurrera med, säger Hilding Holmström.
– Och så kan man visa på den reella nyttan av att gå en kurs. Du kan till exempel tjäna direkt pengar genom att gå en kurs i ekonomisk styrning, säger Mattias Eriksson.

Text och foto: ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax