DELA

Första steget mot nytt fornlämningsregister

Majoriteten av markägarna som har kartlagda fornlämningar på sin mark har inget emot det.
Det visar den första sammanställningen som gjorts i arbetet med att informera om fornlämningar på Åland.
Totalt handlar det om 1.600 brev som landskapsregeringen skickat ut till markägare runtom på Åland. I detta skede handlar det om att informera om vilka fornlämningar som finns på olika markområden, och kontrollera att uppgifter och kartor stämmer. Målsättningen är att landskapet i framtiden ska ha ett korrekt fornlämningsregister.


Väckt debatt
Tidigare register var från 1970-talet och genom åren har markfrågor och fornlämningar väckt stor debatt. Inte minst genom det uppmärksammade Glamildersfallet, där fastighetsägaren ville bygga ut ett hus på en stenåldersboplats i Långbergsöda.
Men nu är den första delen av infoprojektet kring fornlämningar avslutat, meddelar landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Av de 1.600 brev som skickades ut för att höra fastighetsägare hade majoriteten, 1.362 stycken, ”inget att invända”.


God respons
Totalt har 238 markägare hört av sig efter att de fått brevet från landskapet. De har bland annat begärt en förevisning av var fornlämningarna finns, påpekat att det finns felaktigheter i fastighetsregistret eller helt enkelt begärt mer information vad de innebär ha en fornlämning på sin mark. Tjugo ägare har svarat att de inte accepterar fornlämningen eller registreringen.
”Positivt med så god respons från fastighetsägarna”, anser landskapsregeringen som antecknat statistiken till kännedom vid föredragning i plenum den 8 september.


Nytt i Saltvik
En av dem som hört av sig till museibyrån är Göran Dahl i Saltvik. Han är angelägen om att den fornlämning som finns på hans mark i Ovanåker skall bevaras för all framtid och därför har han anhållit om att lämningen, och ett område runt den, skall fastställas som skyddsområde enligt fornminneslagen.
Fornlämningen utgörs av en över 1.000 år gammal gravhög från yngre järnåldern. Under vintern har Göran Dahl vårdat området runt fornlämningen så att den skall framträda tydligare.
Detta anser landskapsregeringen att är ”ett lovvärt initiativ” och beslöt att området ska vara skyddat.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax