DELA

Första skadeståndskraven nu i rätten

De första skadeståndskraven i den så kallade bokföringssvindeln har nu börjat behandlas i tingsrätten. Två företag kräver sammanlagt nästan 565.000 euro av bokföringsbyrån.
På gårdagens förberedelsemöte anförde ombudet Lena Nordman att tingsrätten borde avvisa målet eftersom det är väckt för tidigt.
Två av de totalt sexton företag som drabbats är först ute att kräva skadestånd av bokföringsbyrån och i praktiken solidariskt av de två bokförarna.
I går hölls ett så kallat förberedelsesammanträde där juristerna går igenom vad de är överens om, vad de inte är överens om och vilken bevisning som ska åberopas i huvudförhandlingen senare. De två drabbade företagen, Matkreatören i Mariehamn ab och tandläkare Erik Rustner, har sammanlagda skadeståndsanspråk på nästan 565.000 euro på bokföringsbyrån.
Den förskingringsmisstänkta bokförarens och bokföringsbyråns ombud Lena Nordman anförde att det är för tidigt att väcka talan om skadestånd eftersom inget åtal om själva förskingringen ännu väckts.
– Tingsrätten borde avvisa yrkandena på skadestånd eftersom min huvudman inte behöver belasta sig själv med att ta ställning till det påstådda brottet förrän tingsrätten behandlar åtalet. Min huvudmans rättsliga ställning har ändrats i och med att förundersökningen inleddes.
Lagman Kristina Fagerlund ska fundera över invändningen och meddelar måndagen den 22 april sitt beslut hur förhandlingarna ska fortsätta.

Anne Sjökvist