DELA

Första mötet för Ahtisaaris språkgrupp

Konkreta åtgärder behövs för att stärka svenskans ställning i Finland. Den anser den politiska styrgrupp som bland annat lagtingsledamot Gunnar Jansson (Lib) är invald i och som leds av Martti Ahtisaari.
Arbetsgruppen är tillsatt av Svenska Finlands folkting och har till uppdrag att behandla Finlands nationalspråk, alltså svenskans och finskans ställning i samhället .Under ordförande Martti Ahtisaaris ledning har styrgruppen dragit upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet.
Under det första mötet som hölls tidigare i veckan lyfte Ahtisaari speciellt upp behovet av konkreta åtgärder som förstärker svenskans ställning.

Språkombud
Styrgruppen efterlyser en proaktiv språkpolitik i Finland med en klarare arbetsbeskrivning för, och övervakning av, att myndigheterna fullföljer lagstiftningen. Man anser att myndigheterna kontinuerligt bör följa upp och utvärdera hur deras verksamhet främjar användningen av båda språken.
– Med en systematisk organisering av kundservicen, där kartotek på de anställdas språkkunskaper görs upp, kan vi förbättra medborgarnas rätt att få service på sitt modersmål, säger Folktingets ordförande Anna-Maja Henriksson.
Styrgruppen diskuterade också möjligheterna att inrätta en språkombudsmannafunktion.
Under sommaren fortsätter styrgruppen de interna diskussionerna och vid nästa möte ska man slå fast innehållet i handlingsprogrammet som beräknas vara färdigt vid årsskiftet.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax