DELA

Första mammagruppen firade 30-års jubileum

Någon var förstföderska, någon hade redan tre barn sedan tidigare.
Ålands första BB-grupp håller ihop efter tre årtionden.
För 30 år sedan lärde sig sex gravida kvinnor andas på en psykoprofylaxkurs som leddes av barnmorskan Siv Palmqvist.
Det var inte den första kursen som hölls på Åland men det var första gången som Palmqvist bestämde sig för att göra en utvärdering av den och därför sammankallade hon mammorna på nytt efter förlossningen.
Sedan dess har de, med undantag av jul- och sommarsemesteruppehåll, träffats en gång i månaden i hela 30 år.
– Det är sällan någon har uteblivit från en träff. Alla kommer alltid, säger mammorna glatt då Nya Åland träffar dem då de är på väg in till restaurang Park och en jubileumsmiddag.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen