DELA

Första Leaderprojekten är i hamn

Nu har de tretton första åländska projekten, allt från musikfestival till köksrenovering, godkänts inom Leader.
– Och tio till kommer vi att behandla på nästa gruppmöte, säger verksamhetsledare Disa Öhman.
Arbetet med få igång Leader har varit trögt på Åland. Trots att en lokal förening grundades redan 2006 dröjde det till våren 2009 innan strategin godkändes.
De första ansökningarna om Leader-bidrag började komma in, men så i våras bromsades arbetet på nytt genom den ivriga och ibland högljudda politiska diskussionen om investeringsstöd via Leader.


Åtgärdad procent
Det som väckte debatt var uppdelningen av Åland i tre områden, stad, landsbygd och skärgård, där varje område hade olika maxprocent gällande Leader-bidrag för nyinvesteringar.
Det åländska systemet skiljde sig på den punkten från till exempel Svenskfinland och Stockholms skärgård, vilket väckte förvåning och irritation både bland dem som sökt bidrag och politiker.
Nu är dock maxgränsprocenten ändrad och godkänd av EU. Maximalt 50 procent gäller i hela landskapet.
– Det finns dock undantag från huvudregeln. 30 procent är det som gäller för projekt som konkurrerar med privatverksamhet, till exempel om en förening vill starta kaféverksamhet i en by där det redan finns ett kafé, förklarar Disa Öhman.
Men trots motgångarna är det allt fler ålänningar som ser Leader som en möjlighet att förverkliga sin idé. På Leader-kontoret på Styrmansgatan tar verksamhetsledare Disa Öhman emot en jämn ström av besökare med nya idéer.
Hittills är det sju projekt som godkänts fullt ut av både av Leader, den så kallade LAG-gruppen, och av landskapsregeringen.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos