DELA

Första kongressen för åländska sossar

GMO, skärgårdstrafik, pensioner och miljö. De åländska socialdemokraterna drog upp linjerna för sitt arbete i helgen.
De åländska socialdemokraterna höll sin första partikongress i lördags. Runt 50 deltagare diskuterade tre huvudpunkter. arbetsmarknadspolitik, miljöpolitik, välfärdspolitik och ekonomisk tillväxt.
Under förmiddagen delades deltagarna in i utskott som arbetade med en av punkterna. I slutet av dagen presenterades utskottens arbete.
Kongressen gästades av Steven Frostdahl, ordförande för de Finlandssvenska socialdemokraterna, Raimo Pärsinen från Sveriges riksdag och representanter för iransk-kurdiska socialdemokrater.
Under kongressen fungerade Henrik Lagerberg som ordförande på förmiddagen och Camilla Gunell på eftermiddagen enligt traditionen att en representant för partiet och en för fackrörelsen delar på uppgiften.
Under kongressen arbetade man fram vad partiet ska arbeta med.


Arbetsmarknaden
Mia Hanström presenterade arbetsmarknadspolitiken.
– Det är viktigt att driva reformer och inte anpassa sig till samhällssituationen som den är nu.
Bland annat följande lades fram:
* landskapsregeringen ska göra upp en långsiktig prognos för arbetskraftsbehovet i landskapet
* förändringar i pensionssystemet för att jämna ut skillnader för korttidsanställda, kvinnor som varit hemma med barn, invalidpensionärer och deltidspensionärer
* reform av gymnasieutbildningen
* sammanföra trafik- och näringsavdelningen
* Islandsmodellen för föräldraledighet
* en plan för en ny miljömässigt modern skärgårdstrafik


Välfärd och ekonomi
Jan Mattsson presenterade vad man kommit fram till när det gäller välfärdspolitik och ekonomisk tillväxt. 
* en lag om äldreomsorg.
* se över kommunstrukturen för att kunna ge bästa servicen. Målet är färre kommuner.
* alla på Åland ska ha åtminstone 1.100 euro att leva på i månaden.


Miljö
– Det allra viktigaste är Östersjöns framtid, sade Carina Aaltonen. 
* Åland behöver hålla sig framme inom alla nordiska organ som berör Östersjöns framtid och föra en enhetlig linje.
* ett GMO-fritt Åland, det vill säga ett Åland fritt från genmanipulerade grödor.
* olika åtgärder för att minska bilkörandet.
* ÅPAB:s och företagens producentansvars investeringskostnader ska inte belasta hushållen via höjda avgifter. 
* avgiftsfri kollektivtrafik på Åland bör successivt införas i de tätbefolkade områdena av Åland. De som har sådana arbetstider att det inte passar med busstiderna får ett skatteavdrag. 
* inom skärgårdstrafiken kan den lätta och tunga trafiken skiljas åt genom att mindre båtar kan transportera passagerare utan bil.
– Vi måste tänka helt nytt, sade Mia Hanström. Kanske inte turisterna ska ta med sig bilen till skärgården?


Nytt tankesätt
På frågan vad som är det mest radikala som togs upp på kongressen nämns inga direkta åtgärder. Det handlar mer om ett nytt tankesätt.
– Vi tar inte upp frågor som är populära utan frågor som är nödvändiga, sade Gunell. Lösningar som ger oss en bra skola, en bra kommunstruktur och bra trafik.
– Vi måste våga satsa framåt, sade Hanström.
– Vi måste agera, inte bara reagera på situationen, sade Gunell.


Recept för valseger
En reporter undrar vad som kommer att synas i valrörelsen och vad för socialdemokraterna till en seger.
Gunell tror att socialdemokratin kommer att behövas igen, åtminstone i riket och Sverige efter den ekonomiska krisen. Man lärde sig också av sina misstag i senaste valet.
– I det senaste valet var vi för offensiva med frågor som folk inte hunnit tänka över.
I miljöfrågor tror Carina Aaltonen att socialdemokraterna har en större trovärdighet än regeringspartierna.
– Vi har den oheliga alliansen mellan fiskodlarpartiet liberalerna och jordbrukarpartiet centern.
Jan Mattsson förespråkar kommunreformen.
– Diskussionen självdog i och med landskapsandelarna. Nu hankar vi oss fram med det gamla systemet.
Men Mattsson tror att man inte längre är hammarlänning eller jomalabo, utan ålänning.
– Vi ska stå för reformistiska krafter, slår Camilla Gunell fast. ”Change” som Barack Obama säger.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax