DELA

Första frågorna till kandidaterna

Kandidaternas kunskaper i finska och deras syn på svenskans ställning i landet var två frågor som togs upp när den borgerliga alliansen höll sin valupptakt inför riksdagsvalet på Sittkoffs i lördags.
(På bilden, från vänster Roger Eriksson, Magnus Lundberg och Elisabeth Nauclér.)
Liberalernas partiordförande Viveka Eriksson hälsade publiken välkommen till en frågestund som den borgerliga alliansen ordnade med sina tre kandidater i Sittkoffs kafé i lördags. ”En valkickoff” kallade hon tillställningen och bland åhörarna satt paret Barbro och Leif Jansson från Mariehamn som tyckte att det verkligen var hög tid för kandidaterna att börja visa upp sig och prata för sina åsikter.
– Det har varit chockerande lamt hittills. Men utfrågningen var belysande och gav en hel del kött på benen, sa Leif Jansson efter frågetimmen.
– Riksdagsledamoten skall representera Åland på ett positivt sätt. Han eller hon skall kunna ta reda på saker, kunna samarbete och vara socialt kompetent. Sedan kan man inte förneka att det är viktigt med kunskaper i finska, sa paret.

Bestämt sig
De båda ville dock inte avslöja vem de tänker rösta på men säger att Elisabeth Nauclér gav ett koncist och kunnigt intryck.
Nina och Kurt Fagerlund i publiken har sin kandidat klar redan före frågetimmen.
Roger Eriksson. Han har meriterna och kan finska. Det är viktigt. Jag tycker att man skall hålla på svenskans ställning i Finland men en riksdagsledamot bör kunna finska, sa Nina Fagerlund.
Roger Erikssons fru Sirpa, som har finska som modersmål, delade ut kaffebiljetter och hon intygade att Roger talar flytande finska.
– Han måste ju kunna tala med sin svärmor! Jag talar finska med våra barn och Roger svenska och vi båda talar svenska tillsammans men finskan är ändå ett levande språk i vårt hem, sa Sirpa Eriksson.

Utan tolk
Roger Eriksson var också den enda av kandidaterna som sade sig kunna jobba i riksdagen utan tolk. Hans strävan var dock att prata svenska i plenisalen och under utskottsarbetet men att ta fram finskan om så behövs vid kaffeborden och i ”bastuutskottet”.
Magnus Lundberg skulle ta tolk men om han blir vald är en satsning på bättre kunskaper i finska högprioriterad.
Elisabeth Nauclér har studerat finska vid universiteten både i Uppsala och Helsingfors och skulle till en början ta tolk i riksdagsarbetet.
– Det är ett utmärkt sätt att lära sig ett främmande språk på, sa hon.

Vilken grupp?
Skall en riksdagsledamot från Åland ingå i svenska riksdagsgruppen eller inte – det var en annan fråga som kom upp.
– Det är naturligt att ledamoten från Åland är med i den svenska riksdagsgruppen eftersom den troligtvis är den enda i riksdagen med svenska som arbetsspråk, sa Roger Eriksson.
Nauclér ansåg att det inte är enbart språket som talar för att Ålands riksdagledamot är med i den svenska gruppen. Man har även gemensamma frågor och problem.
Magnus Lundberg för sin del anser att man kan få ett större ansvarsområde i en liten grupp som den svenska riksdagsgruppen. Man kan få en position i gruppen, speciellt om man har specialkunskaper inom ett visst område.
– I en större grupp som socialdemokraternas kan man lätt bli en statist, sa han.

Bland krokodiler
Avgående riksdagsmannen Roger Jansson och hans företrädare, Gunnar Jansson, fanns på plats i Sittkoffs och när det gällde svenskans ställning i Finland konstaterade Roger Jansson ”att det hålls många vackra tal som försvarar svenskan men när kvällen kommer är det enbart den svenska riksdagsgruppen som står bakom kraven och önskemålen”.
Han menade att det nästbästa stödet för svenskan kommer från De gröna och fick medhåll av Gunnar Jansson som förklarade små gruppers liberala ställning på följande sätt.
– Bor man vid floden får man lära sig att simma bland krokodiler.
Timmen avslutades med en konkret fråga från publiken. Stöder ni ett sjätte kärnkraftverk?
Nej från Eriksson och Nauclér och ja från Lundberg.

HELENA FORSGÅRD