DELA

Första Fannypriset gick till länsstyrelsen

Länsstyrelsen på Åland blev den första pristagaren till det nyinstiftade jämställdhetspriset Fanny.
– Vi är jätteglada och stolta, sa landshövding Peter Lindbäck som hade en stor del av personalen med sig under prisutdelningsceremonin.
Priset delades ut på självstyrelsedagen i lördags. Utdelningen var historisk eftersom priset delades ut för allra första gången.
Varför just länsstyrelsen fick priset beskriver landskapets jämställdhetsinspektör Vivan Nikula bland annat så här:
Länsstyrelsen har de senaste åtta åren strävat efter en faktisk jämställdhet bland arbetstagarna och har också satsat på en utpräglad arbetsplatsdemokrati. 2002 deltog länsstyrelsen i EU-projektet BETSY (benchmarking as a tool for realizing equal pay). Personalen har skapat och antagit en välfungerande jämställdhetsplan som granskas och revideras årligen.
Länsstyrelsen har säkrat jämställda personalförmåner, sociala förmåner, hälsa och välbefinnande, rätt till vidareutbildning och tjänsteresor samt tolerans och respekt. Nolltolerans gäller beträffande trakasserier och könsrelaterade osakligheter. Personalbokslut redovisas könsuppdelat.

Årliga lönesamtal
Lönesystemet är rättvist enligt BETSY-modellen. Lönesamtal förs årligen och kontinuerlig utvärdering av tjänsterna görs. Årlig statistik förs över den personliga delen av lönen för att garantera en könsneutral lönesättning.
Arbetsbelåtenhetsbarometern visar ett index som överstiger motsvarande värden vid övriga länsstyrelser och övrig statsförvaltning.
Motiveringen till priset lyder kort och gott: För det långsiktiga och målmedvetna arbetet med att synliggöra och förändra de strukturer och normer som bidrar till ojämställdhet.
Hedersomnämnandet gick till Ytternäs skola i Mariehamn ”för kreativa och nyskapande arbetsmetoder och modeller att integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i alla delar av verksamheten”.
Elever, personal och föräldrar involveras i jämställdhetsarbetet. Dels ges utbildning i genus- och jämställdhetsfrågor för personalen, dels jobbar arbetsgrupper med temaområden för lärarna och med projektet livslångt läsande. Bland annat fokuserar man på tid och uppmärksamhet till flickor respektive pojkar, ämnen, läromedel, förväntningar , sexuella trakasserier och könsbundna val. Målet med läsprojektet är att öka pojkarnas läslust till samma nivå som flickornas, och statistik från skolbiblioteket visar att Ytternäspojkarna lånar mera än pojkar i de övriga lågstadieskolorna i Mariehamn.
Läsprojektet engagerar papporna som uppmuntras att delta och läsa högt för barnen.
Vivan Nikula konstaterar att båda kandidater var väl värda Fannypriset.
– Båda arbetsplatserna har kommit väldigt långt i sitt jämställdhetsarbete, säger hon och påpekar att också arbetsplatser som inte kommit lika långt får kandidera för nästa pris.
– Det räcker med att man kommit i gång och börjat tänka på jämställdhetsarbetet.


ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax