DELA

Första fallet väntar på avgörande

I Värdepappersnämnden, bankernas eget självregleringsorgan, ligger det första Mermaid-ärendet och väntar på avgörande.
När det har avgjorts står ytterligare ett 20-tal Mermaid-fall på tur.
Nya Åland har talat med Vesa Sainio, avdelningschef på Fine (Försäkrings- och finansrådgivning) i riket.
Nämnden har som uppgift att ta sig an klagomål i olika ärenden, och under den senaste tiden har många ilskna placerare hört av sig och berättat om det förlorade Mermaid-kapitalet.
Hittills har ett 20-tal lämnat in klagomål som nämnden ska behandla.
– I tisdags hade vi det första ärendet på föredragningslistan. Men vi fattade inget beslut.
Vad handlar fallet om?
– Eftersom ärendet inte är färdigt behandlat kan jag inte säga något.

Rekommendationer
Vad innebär ett beslut i nämnden?
– Nämnden ger rekommendationer som inte är rättsligt bindande. Men alla företag som är medlemmar i Finansbranschens centralförbund brukar följa rekommendationerna, hittills till så gott som 100 procent.
Vilka är de tänkbara rekommendationerna, teoretiskt sett?
– Ärendena behandlas i skriftlig form. Broschyrer och avtal granskas. Frågan är vad banken sagt i samband med att Mermaid marknadsfördes och såldes.


Pengarna tillbaka?
Kan nämnden besluta att Nordea måste betala tillbaka de förlorade pengarna?
– Det lönar sig inte att spekulera. Nämnden har ännu inte fattat något beslut.
I MOT-programmet framgick att det var bråttom för kunderna att bestämma sig och att broschyren i åtminstone vissa fall visades först när avtalet skrevs under. Granskas också sådant?
– Vi går in också på det. Det finns möjlighet att kontrollera också sådant.
Det sades också att Värdepappersnämnden i allmänhet avgör nästan alla ärenden till bankernas fördel?
– Man måste komma ihåg att det kommer endast sådana ärenden till oss där banken och kunderna inte har kommit överens. I många fall har banken och kunden förlikts efter att vi har startat processen.

Bara i början
Är det annorlunda med Mermaid?
– Det är svårt att säga. Vi är bara i början av processen. På basis av argumentationen i det första Mermaid-beslutet kan bankerna bestämma hur de ska göra. Det är inte bra för någon om vi får hit över tusen ärenden för avgörande. I så fall bör man hitta en annan utväg.
Den som är missnöjd med Värdepappersnämndens avgörande kan gå vidare till tingsrätten.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax