DELA

Första barnet dyrast och behöver mest

Det råder total enighet i lagtinget om att barnbidraget skall höjas liksom också utkomststödet och studiepenningen. Det enda man diskuterar är hur.
Förslaget går ut på att höja barnbidraget från 5 till över 30 euro i månaden beroende på antalet barn. För det första barnet blir höjningen från 105,45 till 110 euro och för det femte och därpå följande från 225,71 till 259 euro.
Gun-Mari Lindholm (ob) var i princip positiv, men ville diskutera en omvänd modell, där bidraget är störst för det första barnet, när man skall skaffa barnvagn och all annan utrustning, och sedan minskar.
– Lindeman hänvisade till Åsubs rapport om den relativa fattigdomen. Enligt den är det familjer med tre eller flera barn som har det tuffast.
Harry Jansson (Åf) stödde förslaget, men ville höja mer. Ensamförsörjartillägget, som nu är 37 euro, ville han höja till 80 istället för landskapsregeringens 50 euro.
Roger Jansson (fs) var inne på samma linje som Lindholm om att ge mest bidrag till det första barnet, för det är då familjen har mest ont om pengar.
– Det stör mig att ju äldre man blir, och ju äldre barnen blir, dess mer välbärgad blir man som förälder.
– Det är dyrare med cyklar till tre barn än till ett, replikerade Harriet Lindeman.
Höjningen av barnbidrag och ensamförsörjartillägg betyder i budgeten för nästa år en halv miljon euro, men då räknar man med att höjningen träder i kraft 1 mars. På årsbasis blir summan högre.


Utkomststödet justeras
I anslutning till barnbidraget justeras lagen om utkomststöd, så att de två inte tar ut varann. 20 procent av barnbidraget och 50 procent av ensamförsörjartillägget lämnas bort när man räknar ut inkomsten för en barnfamiljer som söker utkomststöd.
Harry Jansson efterlyste utbildning om det nya systemet för kommunerna så att praxisen blir densamma, något som Lindeman mer eller mindre lovade att kommer.
Veronica Thörnroos (c) stödde förslaget på centerns vägnar men skulle gärna sett att stödet också binds till index.
Barbro Sundback (s) påpekade att stödet är bundet till index, men enligt en hemgjord åländsk modell som har inneburit att stödet på Åland inte har justerats på länge.


Studiestödet till index
Bred enighet var det också om att höja studiestödet. Kulturminister Camilla Gunell (s) berättade att man på rikssidan har en höjning på 15 procent på gång. Den åländska förhöjningen blir 12 procent och stödet kommer då upp i samma summa, 298 euro.
Dessutom skall stödet enligt förslaget höjas i enlighet med konsumentprisindex.
I budgeten ger det höjda studiestödet en ökad kostnad på 400.000 euro.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax