DELA

Försöksstationens framtid i lagtinget

LAGTINGET. Behövs Ålands försöksstation?
Det undrade oppositionen när lagförslaget om att överlåta försöksstationen till Ålands hushållningssällskap kom till lagtinget.
Det är en budgetlag som hänger ihop med förslaget till landskapsbudget för 2012. Landskapsregeringens förslag är att Ålands hushållningssällskap övertar verksamheten vid försöksstationen, och att försöksstationens personal anställs av hushållningssällskapet. I dag finns sex tjänstemän och en arbetstagare vid försöksstationen. Målet är att trygga verksamheten de närmaste fem åren.
I budgetförslaget för 2012 ingår 575.000 euro för försöksstationen. Av det är 170.000 euro intern ränta.
Kostnaderna för försöksstationen har sänkts kraftigt sedan 2007, då de var uppe i 700.000 euro, sade näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Han hoppas på synergieffekter om lagförslaget godkänns.
Att försöksstationen har varit bra för Åland förnekade ingen. Men behövs den i dag, undrade bland andra Barbro Sundback (S) och Roger Jansson (M).
Att begära att jordbrukarna som drar nytta av resultaten ska finansiera arbetet går inte, tycker Roger Jansson. Mycket av det arbete som görs där finns det inga kunder för, och det är aldrig säkert att försöksodlingarna leder till resultat som är lönsamma för jordbrukarna.

Skriv in ekologin
Carina Aaltonen (S) föreslog en skrivelse i driftsavtalet om att tyngdpunkten ska ligga på ekologi och miljö.
Barbro Sundback undrade om EUs konkurrensregler kan tvinga landskapet att låta privata organisationer och företag bjuda på verksamheten.
– Det är sällan man vet exakt. Det handlar om tolkningar, svarade Torbjörn Eliasson.
Landskapsregeringen har diskuterat med konsulter och tittat på liknande ärenden innan lagförslaget lades fram. Det går nu till finans- och näringsutskottet.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax