DELA

Försöksstationen i ny regi

Ålands hushållningssällskap övertar driften av Ålands försöksstation i Jomalaby vid årsskiftet. Men landskapet fortsätter finansiera verksamheten.
Det är innebörden i den avsiktsförklaring som landskapets och hushållningssällskapets representanter enats om. Avtalet som skall ingås senast i oktober garanterar verksamheten vid försöksstationen till och med år 2016.
– Vi hoppas att man kan få en närmare kontakt mellan försöksverksamheten och jordbrukarna, säger Ålands hushållningssällskaps ordförande Bo-Erik Sandell.
Initiativet kom från landskapsregeringen och diskussionerna har pågått de senaste året. Avtalet lär inte medföra några drastiska förändringar i försöksstationens verksamhet de närmaste åren.
– Det viktigaste är att se till att de pengar som landskapsregeringen satsar ger största möjliga avkastning.
I årets landskapsbudget har 400.000 euro vikts för försöksstationen. (pd)