DELA

Försök med medling i testamentstvist

Medling med hjälp av en domare är ett sätt att försöka runda det kvarvarande hindret för en lösning på konflikten om makarna Ebba och Justus Harbergs testamente.
Metoden ska nu prövas av tingsrätten.
I december i fjol fattade Ålands tingsrätt beslut i en utdragen tvist om testamentet enligt vilket huvuddelen av kvarlåtenskapen skulle tillfalla Stiftelsen för Ålands sjöfartsmuseum. Ebba Harbergs många syskonbarn klandrade dock testamentet till den del det fråntog dem deras lagliga rätt till arvedelen efter henne.
Tingsrättens slutsats blev att testamentet var ogiltigt till den här delen. För sjöfartsmuseets del innebar beslutet att arvet krympte.

Vill ogiltigförklara
Men två syskonbarn som hade tagit emot testamentshandlingen och returnerat den till testamentsexekutorn med namnunderskrift utan att känna till det formfel som senare uppdagades, det vill säga att de två personer som undertecknade testamentet efter makarna Harbergs död gjorde det var för sig och inte tillsammans som lagen föreskriver. På grund av att de returnerade handlingen fick de inte del av arvet på samma sätt som de övriga syskonbarnen.
Därför yrkar de nu på att testamentet ogiltigförklaras.
I fredags hölls förberedelse inför rättegången i tingsrätten med tre juridiska biträden närvarande. Lagman Kristina Fagerlund föreslog att parterna skulle göra ett försök med medling, något som de två närvarande syskonbarnen accepterade.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre