DELA

Förslag till skärpt tobakslag i riket

Personer i riket som säljer eller förmedlar tobak till minderåriga kan från och med i vår dömas till fängelse. Det blir resultatet om regeringen får igenom sitt förslag.
– Det är inte aktuellt på Åland, säger socialminister Katrin Sjögren (Lib).
I riket fortsätter arbetet för ett tobaksfritt Finland år 2040. I dag överlämnar regeringen ett förslag till skärpt tobakslagstiftning till riksdagen:
Tobaksprodukter ska inte finnas synliga i affärerna.
Försäljning och överlåtelse av tobaksprodukter till personer under 18 år ska bli straffbart. Böter eller högst sex månaders fängelse föreslås som straff vid förseelsen.
Den som är minderårig får inte importera eller inneha tobaksprodukter och kan dömas för tobaksproduktförseelse.
Förbud mot försäljning av tobaksprodukter från automat.

Ingen bilrökning
Vidare föreslås rökförbud på fler platser än i dag: utrymmen och fordon där barn och unga vistas, gemensamma lokaler i bostadsfastigheter, vid tillställningar som arrangeras utomhus samt i hotellrum.
Det omdebatterade förslaget att införa totalimport av snus till landet har däremot mildrats. Det skulle visserligen vara förbjudet att importera, sälja och överlåta snus men privatpersoner ska ändå få föra in högst 30 dosor för personligt bruk.
Dessutom har förslaget som en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet stod bakom – att förbjuda försäljning av lakritspipor – skrotats.

Inte på Åland
Åland har egen tobakslagstiftning. När det blev förbjudet att röka på restauranger och pubar i Finland gällde lagändringen även Åland. Men då handlade det om arbetarskyddslagstiftningen som är en riksbehörighet.
– Just nu är det inte aktuellt att öppna upp tobakslagen. Men det pågår hela tiden en diskussion om hur man ska minska rökningen, berättar Katrin Sjögren.
Lagstiftning är ett bra sätt att komma åt missbruk, säger Sjögren.
– Personligen skulle jag omfatta ett förslag om att inte ha tobaken synlig. Det tror jag att skulle ha effekt.
Nästa år kommer landskapsregeringen att göra en stor undersökning där ålänningarnas alkohol-, tobaks-, drog- och spelvanor kartläggs.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax