DELA

Förslag på turlista för Töftö- och Simskälalinjer

Färjförarna visar nu upp ett konkret förslag med turlista för linjerna Töftö och Simskäla.
Som Nya Åland tidigare skrivit om räknar färjförarna med en inbesparing på 150.000 euro per år genom eco-driving och färre körningar, vilket möter trafikavdelningens sparkrav.
Färjförare Bo Sand berättade redan i mars för Nya Åland om förarnas självutarbetade plan för att spara in på skärgårdstrafikens kostnader.
Istället för att dra in några tjänster ska ekonomisk körning och turlista möta trafikavdelningens sparkrav.
För turlistan finns det två förslag för Töftöfärjan. Enligt förslag 1 körs färjan med 20 minuters intervall på vardagar från klockan 06.00 till 18.00 och med 30 minuters intervall till 24.00. Söndag och helgdag var 30:e minut mellan 06.00 och 24.00.
Enligt förslag 2 körs färjan med en 20 minuters intervall mellan 06.00 och 09.00, med 30 minuters intervall till 15.00, var 20 minut till 18.00 och sedan igen var 30:e minut fram till midnatt.

Simskäla
Simkälafärjan ska utgå från en 30 minuters intervall från 06.30 till 21.00. Däremellan trafik efter behov, står det i förslaget.
Genom en vettig tidtabell kan ganska mycket pengar sparas, skriver Bo Sand.
Färjförarna har även ställt upp tider för bussar och skolskjutsar, att passa med färjetiderna. (cl)