DELA

Förslag om kommunstruktur kommer

Ledningsgruppen för samhällsreformen kommer att föreslå en framtida kommunstruktur, sa Gun-Mari Lindholm (Ob) i lagtingets budgetdebatt i går.
– Det är vår huvudsakliga uppgift.
Gun-Mari Lindholm stod för det mest framåtsiktande anförandet när budgetdebattens andra dag inleddes.
Hon är en av de drivande landskapsregeringsledamöterna bakom samhällsstrukturreformen som hon kallar för det största demokratiprojektet under mandatperioden.
Flera lagtingsledamöter hade dessförinnan kritiserat reformens uppifrånperspektiv, alltså att kommunerna inte har fått säga sitt, något som tillbakavisades med kraft av Gun-Mari Lindholm.
– Vi har träffat alla andra kommuner utom Mariehamn som vi har möte med på torsdag.
Viveka Eriksson (Lib) klädde oppositionens tankar i ord när hon undrade vari tydligheten i reformarbetet består. Var ska projektet landa? Var är visionerna? Hur ska servicen styras och organiseras? Varför har man ett ovanifrånperspektiv i fråga om den framtida kommunstrukturen?
Gun-Mari Lindholm hänvisade av tidsbrist till ett protokoll från 7 november där arbetsgruppens uppdrag preciseras.
– Den politiska vägledningen är helt klar. Det ska samordnas. Och om lagtinget vill veta mera så är vi öppna för att ordna information.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre