DELA

Förslag om gratis halkskydd till äldre

Mariehamns stad borde inför nästa vinter dela ut halkskydd till sina äldre invånare.
Det föreslås i ett medborgarinitiativ.
– Under den här långa vintern har det varit ödesdigert halt. Emellanåt har sanden tagit slut vilket gjort att sandningen inte varit tillfredsställande. I butikerna har broddarna sålt slut, skriver tio personer som har lämnat in ett gemensamt medborgarinitiativ till Mariehamns stad.
Halkan har ställt till med problem speciellt för de äldre.
– När man blir gammal är det svårare att hålla balansen på hala gator och gångvägar och dessutom är risken stor för allvarliga skador om man halkar, skriver initiativtagarna och hänvisar till Vasa där social- och hälsovårdsverket delat ut gratis halkskydd till skor.

Sparar pengar
– Detta erbjudande gäller alla kommuninvånare som är över 65 år gamla. Vi anser att Mariehamns stad bör följa Vasa stads exempel och dela ut gratis halkskydd till äldre. Förmånen kunde införas inför nästa vinter, skriver undertecknarna.
– Detta är en billig förebyggande åtgärd som sparar pengar i form av färre omplåstringsbesök i sjukvården. För de äldre som skadat sig och som inte har familjemedlemmar som hjälper dem, behövs ibland hemhjälp, också det en kostnad som staden kunde slippa tack vare denna åtgärd.
Medborgarinitiativet har undertecknats Inga-Britt Wirta, Ulla Andersson, Hillevi Ahlbeck, Ola Andersson, Sara Kemetter, Karin Lindbom, Oleg Kasianov, Linda Söderström, Anders Hallbäck och Siv Hallbäck.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax