DELA

Förslag om bankaktier som belöning

Det blev ingen bonus för sju nyckelpersoner i Ålandsbanken för det ekonomiskt sett svaga året 2010.
Nu förbereds ett nytt belöningssystem eftersom regelverket har ändrat.
På Ålandsbankens bolagsstämma i fjol kom det fram att bankens styrelse hade gått in för en rörlig lönedel för vissa nyckelpersoner – nyanställda chefer i Sverige och på fastlandet – från och med början av året.
ÅAB:s styrelseordförande Göran Lindholm förklarade då för Nya Åland att lönenivåerna är helt andra för bankchefer utanför Åland och att detta märkts i de löneförhandlingar som förts. Därför var ÅAB tvungen att anpassa sig till rådande system – dock på en, enligt Lindholm, mycket modest nivå.
– Om vi ska slå oss in på marknaderna i Stockholm och Helsingfors så är det ett faktum att rörlig lön behövs. Vi måste kunna anställa konkurrenskraftigt folk.
Han ville inte kalla det nya belöningssystemet för bonus utan benämnde det rörlig lönedel bunden till resultat och budget och låst för några år framåt för att ingen ska frestas till kortsiktig vinstmaximering för att få ut mera pengar.


Incentivprogram
Nu är det dags att utveckla systemet, och det finns två punkter i kallelsen till ÅAB-stämman som berör detta – förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bankens egna aktier och besluta om aktieemission. Avyttrande av bankens egna B-aktier genom aktieemission ska ske i syfte att genomföra ett eventuellt incentivprogram, alltså belöningsprogram.
– Incentivprogrammet handlar om den rörliga lönedel som banken redan har för nyckelpersoner och ledningsgruppen. Om man når budgetmålet betyder det 10 procent av den tilldelning som styrelsen bestämmer om varje år, överskrids budgeten med 50 procent innebär det att hela den rörliga lönedelen betalas ut.


Nytt system
Det som är nytt nu är att Finlands regering kommit med en förordning som finansinspektionen översatt till föreskrifter och rekommendationer om hur den rörliga lönedelen ska hanteras. Rekommendationen är att bolagen ska betala den rörliga lönen i form av bolagets egna aktier.
– Vi måste ha fullmakt av stämman för att köpa in B-aktier i Ålandsbanken för att sedan kunna ge ut till nyckelpersonerna i banken som rörlig lön. Under det första året ges maximalt hälften av aktierna ut och resten sätts in på låsta konton som öppnas först år 2 och 3. Det finns också krav på att ingen av dem som får en rörlig lönedel får sälja aktierna så länge de är anställda i banken, berättar Göran Lindholm.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre