DELA

Förslag: Ge Alandica till musikinstitutet

– Ge Alandica till Ålands musikinstitut och låt Björn Blomqvist sköta fiolerna, sade Barbro Sundback (S).
– Åland borde satsa på att bygga ett eget Nordens hus, sade Jörgen Pettersson (C).
Det blev en stundvis kreativ kulturdebatt i lagtinget i går.
I går presenterade kulturminister Johan Ehn (M) regeringens nya kulturpolitiska program i lagtinget. Det är en utveckling av programmet ”Växtkraft” som togs fram för drygt åtta år sedan och som gick ut 2011.
I programmet beskriver landskapsregeringen sina kulturpolitiska prioriteringar. Johan Ehn nämnde till exempel filmen som ett område som Åland borde satsa på.
Musikinstitutets behov av större utrymmen togs upp av flera debattörer.
– Liberalerna vill att musikinstitutet får ändamålsenliga lokaler. Vi vill se en kulturskola där dans, musik och teater kan samsas under samma tak, sade Katrin Sjögren (Lib).
Också Barbro Sundback tog fasta på Alandica i sitt anförande.
– Nog är det en sorg att vårt kk-hus står stängt för det mesta. Vill man ha större utrymmen till musikinstitutet så borde vi ge Alandica till Ålands musikinstitut så får Björn Blomqvist (institutets rektor: reds anm) sköta fiolerna. Det fanns i tiderna en tro på att kulturen skulle underhålla alla rika konferensgäster som var på väg till huset. Det var naivt, sade Barbro Sundback.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom