DELA

Förslag: Fängelse för att langa tobak

LAGTINGET. Olagligt för minderåriga att inneha tobak och fängelsestraff för brott mot tobakslagen. Det är två av nyheterna i Åke Mattssons (Lib) förslag till ny tobakslag.
– Det är ett synnerligen korkat val att börja röka, sade lagtingsledamoten Åke Mattsson (Lib) när han presenterade sitt förslag till ny tobakslag för Åland i lagtinget igår. Mattsson bekände också att han själv rökt men slutat.
Han påpekade att eftersom landskapsregeringen inte prioriterat frågan har han själv hjälpt till genom att ta fram ett förslag som till stor del bygger på den strängare rikslagstiftningen.
– Om tobaksanvändningen minskar leder det till minskat användande av andra droger.
Förslaget till lag har som syfte att minska ungdomars tobaksanvändning eftersom Mattsson märkt att det är extremt sällsynt att någon börjar röka efter att ha fyllt 20 år.
– Reklamen med Marlboromannen riktar sig inte till vuxna utan till 12-13 åriga pojkar.


Strängare bestämmelser
Bestämmelserna ska vara förebyggande och detta föreslår Mattsson bland annat:
Tobaksprodukter inte får säljas eller på annat sätt överlåtas till en person som inte har fyllt 18 år. Den som inte fyllt 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter.
Butiksanställda ska ha fyllt 18 år för att få sälja tobak, om ingen äldre försäljare är närvarande.
För att minska utsattheten för passiv rökning föreslås skärpta och tydligare regler för offentliga tillställningar.
I bostadsbolag och bostadsrättsföreningars allmänna utrymmen utökas rökförbudet och de ska även få mandat att förbjuda rökning på vissa gemensamma utomhusområden.
Strängare straff för brott mot tobakslagen. I dagsläget kan man bara få böter men Mattsson föreslår böter eller upp till sex månaders fängelse.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds