DELA

Förslag: enbart vindkraft för Lemland

Lemlands kommun borde satsa på att producera sin egen, miljövänliga el.
Det är kontentan av ett medborgarinitiativ som lagtingsledamot Danne Sundman har riktat till sin hemkommun.
– Den globala uppvärmningen som beror på utsläpp av växthusgaser kan inte vara tydligare då vi i kalendern läser mitten av januari, det regnar och är kring 10 grader varmt. För att lösa detta bekymmer behöver alla sätta klutarna till och bidra till minskningen av utsläpp av främst koldioxid.
Så börjar ett medborgarinitiativ från Danne Sundman till Lemlands kommun.
Sundman konstaterar att Lemland tidigt utmärkt sig som en miljömedveten kommun och att man därför också kunde gå i bräschen vad miljövänlig elproduktion beträffar.


Täcka behovet
– Ett sätt att minska kommunens egna utsläpp av växthusgaser är att investera i miljövänlig elproduktion. Detta kunde förslagsvis ske genom att investera i andelar i vindkraft. Kommunen egna elförbrukning för fastigheter, belysning och övrig infrastruktur är cirka 750.000 kWh. Skulle kommunen till exempel investera i 625 stycken andelar i Ålands vindenergi andelslag skulle kommunen berättigas till egen el som skulle täcka hela behovet, skriver Sundman.
En dylik investering skulle enligt Sundmans beräkningar kosta 293.000 euro, en summa som komunnen kunde få ihop genom att till exempel avyttra aktier.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax