DELA

Förslag: Ålandstrafikens bokning till skärgården

Utlokalisering av skärgårdstrafikens telefonbokning till någon av de fyra yttersta skärgårdskommunerna. Det är ett av landskapsregeringens initiativ för att skapa arbetsplatser i skärgården. Förslaget är med i omställningsbudgeten och ska nu utredas.
– Förverkligandet kan ske tidigast 1 januari 2013, säger Veronica Thörnroos.
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) var på fredagen tillsammans med övriga lagtingsledamöter i Kumlinge där lagtinget inledde sin kommunrunda. Just Kumlinge är en av de fyra kommuner som kan komma ifråga för utlokaliseringen. De andra är Sottunga, Kökar och Brändö.
Men först ska det alltså göras en utredning av en utomstående konsult som ska gå igenom och analysera Ålandstrafikens hela verksamhet.
– De anställda gör ju många olika saker, allt från manuell betjäning med busskort och pakethantering till att se till att bokningssystemet fungerar. Telefonbokningen är bara en del av det, och vi ska nu ta reda på vilka delar som kan utlokaliseras.
Veronica Thörnroos säger att hon inte kan utesluta att någon kan mista jobbet på grund av utlokaliseringen.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist