DELA

Förslag: 1,4 milj euro minipris för Lotsbergstomt

Stadsdirektör Bjarne Pettersson föreslår att den stora hotell- och våningshustomten på Lotsberget som staden äger säljs till högstbjudande, men inte under 1,4 miljoner euro.
Det innebär i så fall att staden avviker från gällande regelverk för försäljning och utarrendering av tomter. Orsaken är enligt stadsdirektören att tomten är speciell och har många unika egenskaper, och att den kan användas för projekt som gynnar Mariehamns utveckling på andra sätt än traditionella rad- och våningshustomter.
Både det svenska företaget Colorful Hotels och åländska Ålands bygg har anmält intresse för tomten som har en byggrätt på drygt 11.000 kvadratmeter.
Stadsstyrelsen tar upp ärendet på torsdagens möte. (ao)