DELA

Forskningsstrategi för Ålands högskola

Ålands högskola kan aldrig konkurrera med forskningen vid de stora universiteten.
Men man kan hitta nischer och erbjuda ålänningar och inflyttare intressanta arbetsplatser.
Det sade Ålands högskolas rektor Edvard Johansson när landskapets strategi för den tillämpade forskningen vid högskolan presenterades förra veckan.
Det skall finnas en koppling mellan landskapets behov och högskolans projekt. Forskningsresultaten skall kunna tillämpas i arbetslivet eller i näringslivet.
Det pågående äldreomsorgsprojektet Virtu är ett bra exempel. Åldringar i Eckerö kommun kommunicerar via pekskärmar med varandra och med vårdpersonal. Det handlar om att förbättra användarnas livskvalitet med det finns också pengar att spara om användarna kan få service och svar på sina frågor utan att behöva besöka experter.
Men den åländska högskolan är så liten att det inte alltid är säkert att man kan bedriva den forskning som näringslivet efterfrågar, säger Edvard Johansson.

Åtgärdslista
I strategidokumentet för Ålands högskola förespråkar landskapsregeringen ett antal åtgärder:
Stärk användningen av aktuell forskning i undervisningen.
Utveckla projekt i undervisningen med koppling till åländskt närings- och arbetsliv med målet att utveckla nya företag, produkter och tjänster, arbetssätt och strukturer.
Stärk samarbetet med näringslivet. (pd)