DELA

Forskning slår fast: Fiskar känner smärta

Nu har forskare på uppdrag av svenska Jordbruksverket bevisat att fiskar känner smärta och lidande på samma sätt som vi människor.
– Det står helt klart att fiskar kan lida och känna smärta, säger Mats Sjöquist, föreståndare på svenska Nationellt centrum för djurvälfärd.
Efter att en privatperson hört av sig till svenska Jordbruksverket och hört sig för om fiske med levande agn, gavs Nationellt centrum för djurvälfärd (NCD) i uppdrag att utreda frågan om fiskars känsel. Man kallade samman en expertgrupp som i november i fjol gav sitt utlåtande.
Enligt rapporten är fiskar kännande djur med de receptorer som behövs för att uppleva smärta. Samma typ av receptorer som vi människor har.
– Det vi har kommit fram till är alltså att fiskar kan lida och känna smärta precis som vi. Djurskyddslagen säger att vi inte har rätt att utsätta djur som vi har i vår vård för lidande, säger NCD:s föreståndare Mats Sjöquist.
– Fiskar man med levande agn utsätter man fisken för lidande och det är en olaglig handling, säger han.
Påståendet från sportfiskare om att det skulle göra mindre ont på fisken om man fäster kroken bakom ryggfenan ger Mats Sjöquist inte mycket för:
– Det är möjligt att fiskar har olika täthet av smärtreceptorer på kroppen. Men jag tycker inte att man ska göra fisken illa, vare sig i ryggfenan eller någon annanstans.
– Bränner vi oss på läpparna så gör det betydligt med ont än om vi bränner oss på ryggen, men jag tycker inte man ska göra någotdera.
Läs mer om forskningen och kommentarer kring den i torsdagens Nya Åland!

Mårten Arvidsson

marten.arvidsson@nyan.ax