DELA

Forskning om äldre får stöd

Inre styrka skyddar mot nedstämdhet och depressioner.
– Vår forskning bland äldre åländska kvinnor visar klart att den inre styrkan har ett samband med kreativt tänkande, förmågan att lösa problem, kontakt med andra mänskor och gemenskap med en andlig makt.
Så säger Regina Santamäki Fischer, en av de tre finländska forskare som fått ett märkbart stöd för sin forskning av Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse, en av de fonder genom vilka Svenska Frimurar Orden årligen delar ut närmare 4 miljoner euro till forskning, kultur och sociala behov.
De finländska anslagen delades ut vid en högtidlig sammankomst i Helsingfors i förra veckan vid Stor Capitlet i Finland.
Det meddelas från Frimurarstiftelsen.


Högskolan stöds
Med. dr i omvårdnad Regina Santamäki Fischer, Högskolan på Åland och Umeå universitet, erhöll stöd för projektet ”Inre styrka och sårbarhet bland äldre kvinnor i Norden – ett salutogent, hälsofrämjande, perspektiv”.
Projektet vill beskriva, förstå och förklara vad i åldrandet som kan ge upplevelser av hälsa och välbefinnande trots skröplighet och sårbarhet.


Inre styrka
Tidigare resultat visat på att bl a nedstämdhet och ensamhet kan vara hot mot den hälsorelaterade livskvaliteten hos de äldre kvinnorna på Åland.
Nu finns det möjlighet att fortsätta studera om det kan finnas ett samband mellan nedstämdhet och bland annat inre styrka och vad upplevelsen av ensamhet kan innebära ur ett livsvärldsperspektiv. (ka-f)