DELA

Forskare: För låga straff för våldsbrott

Attityderna till våldet är det stora problemet. Vad är det i vår kultur som godkänner våldet och som upprätthåller det?
Den frågan intresserar Helena Ewalds, utvecklingschef på Institutet för hälsa och välfärd.
Helena Ewalds var huvudtalare på den kongress som Finlands svenska socialförbund nyligen ordnade i Mariehamn. Hennes tema var våld i nära relationer, besöksförbud och familjevåld.
Bakgrunden är en händelse i Esbo under nyårshelgen då en man som belagts med besöksförbud knivhögg sin ex-sambo till döds och sköt ihjäl fyra av hennes arbetskamrater i ett köpcentrum.
På Åland har inga lika dramatiska händelser ägt rum, men våldet i nära relationer finns också här.


Nyckelposition
Helena Ewalds har en nyckelposition i det juridiska arbete som pågår i riket för att stärka brottsoffrens – också barnens – situation när våld begås i nära relationer. Hon sitter med i den grupp som har som uppgift att göra upp ett nytt program för förebyggande av våld mot kvinnor, ett uppdrag som kommit till efter Europarådets kritik mot att Finland har gjort alltför lite på det här området.
– Resurserna har länge varit otillräckliga. Under fem år var jag den enda inom statsförvaltningen som hade i uppgift att utveckla och koordinera det här arbetet. Nu är vi två.
Inom Europarådet förbereds en konvention för förebyggande av våld mot kvinnor. Den blir juridiskt bindande för medlemsländerna.
– Just nu informerar vi vår riksdag om Ålands roll i konventionen.

Fotnot. Detta är sista delen i Nya Ålands serie om våldet mot kvinnorna. Läs mer i dagens papperstidning.

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax