DELA

Forskare får fågeljakttillstånd

En svensk forskare som tror att näringshalten i blåmusslorna kan förklara varför sjöfågelstammen runt Östersjön minskar har fått tillstånd att skjuta femtio alfåglar på Åland.
Kjell Larsson, professor i zooekologi vid högskolan på Gotland, är halvvägs genom ett forskningsprojekt om vad Östersjöns sjöfåglar äter. Närmare bestämt vill han veta om blåmusslors och andra musslors kvalitet har förändrats och om det påverkar fågelbeståndet.
Landskapsregeringen har gett honom tillstånd att samla in femtio alfåglar på Åland.
Kjell Larsson har i sin tur gett åländska jägare i uppdrag att skjuta fåglarna och frysa ner dem. När kvoten är fylld hämtar han fåglarna till högskolan i Visby där han väger dem och analyserar maginnehållet.
– Jag vill mäta hur fåglarna svarar på musselkvaliteten, hur mycket de väger vid olika tidpunkter och hur bra de lägger på sig fett på våren.
Musslor är generellt sett näringsfattig mat.
– De innehåller mycket skal. Ejdern äter upp till två kilo blåmussla per dag och alfågeln upp till ett kilo. Men om näringsinnehållet ändras kan fåglarna inte kompensera det genom att äta mera för de kan inte göra sig av med mera skal.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom