DELA

Forskare: Akupunktur lindrar smärta

Akupunktur lindrar smärta och dämpar oro och är en minst lika effektivt smärtlindringsmetod som många läkemedel. Det var man överens om under den stora nordiska kongressen för medicinsk akupunktur som hölls på Åland i helgen.
Akupunktur som smärtlindring var ett dominerande tema på den nordiska kongressen för medicinsk akupunktur som hölls i Mariehamn i helgen.
Det har gjorts och görs många vetenskapliga studier på akupunktur inverkan på smärta och det är mer eller mindre klargjort att det hjälper minst lika bra som smärtstillande mediciner vid olika smärttillstånd påpekade Thomas Lundeberg, medicine doktor och forskare i smärtlindring.
– Skeptiker ser inte på medicinskt bevisad fakta, utan på akupunkturen som sådan.

Förvirrande
Det som kan förvirra den oinsatte enligt Lundeberg är att man skiljer på medicinsk akupunktur som baserar sig på västerländsk fysiologi och på den traditionella akupunkturen som baserar sig på kinesisk filosofi.
Det finns studier som visar att akupunktur är en effektiv och kostnadseffektiv metod för smärtlindring.
– Den är effektiv, bättre än placebo, billig och säker.
Varför är det då ett problem att få akupunkturen accepterad?
– Antalet studier om akupunkturens effekter ökar hela tiden, men skeptikerna i läkarkåren är inte uppdaterade. Man blandar ihop alternativa metoder. Akupunktur är evidensbaserad, det vill säga det finns bevis på att den fungerar medan det för till exempel irisdiagnostik inte finns någon grund.
Det viktiga är dock att gå till en utbildad akupunktör, med medicinsk högskoleutbildning.
Läs mer i måndagens Nya Åland!

Nina Smeds